Kosten

Kosten – HSV Leudal

Gang van zaken aanvraag vergunningen en Vispas 2020

Geachte leden.
De Vispas wordt door de vereniging verkocht en is verplicht vanaf het jaar waarin u 15 wordt.

De prijzen van de vergunningen voor 2020 zijn door het bestuur als volgt vastgesteld:

Jeugd t/m14 € 9.00
Jeugd van 14 t/m 17 jaar     € 35.00 (eenieder die op 31 dec. 2019 14 jaar maar nog geen 18 is)
18 jaar en ouder                     € 40.00 (dit geld voor het jaar waarin je 18 wordt
Sub leden                                € 17.50 (dit zijn leden die bij een andere vereniging hun afdrachten betalen) deze leden hebben een extra schrijven bij deze                                                                                uitnodiging.)

Nachtvistoestemming           € 2.50 (U heeft geen nachtvispas meer nodig, deze vervalt dus)
Deze bedragen zijn inclusief € 2.50 verzendkosten en inclusief Vispas.

De vergunningen kunnen betaald worden via de bank op het rekeningnummer
NL96 RABO 0108364011 naam vergunninghouder vermelden

Buitenlandse leden die hun vergunning opgestuurd willen hebben moeten €2.00 extra betalen, dit omdat de porto kosten hoger zijn. Zij betalen €42.00 voor de vergunning

Op zondag 5 en/of 12 januari kunt u de vergunning ook afhalen bij Cafe Goeden
Op de bos 6 in Roggel van 10 tot 12 uur. U betaald dan € 37.50

Bij internet bankieren gelieve je volledige naam
en adres (naam van de vergunninghouder) te vermelden.

Het is niet meer mogelijk het verschuldigde bedrag rechtstreeks bij de penningmeester te betalen. Dus ook geen vergunningen meer afhalen.

Voor onze buitenlandse leden.
Het rekeningnummer IBAN NL96 RABO 0108364011
BIC RABON L2U

Op de jaarvergadering kunt u uw vergunning ook afhalen.
U betaalt dan € 37.50


Hoogachtend

A. Reuvers
Penningmeester
Jean Romestraat 6
6093 BC Heythuysen
Tel. 0475 494975/ 0619084456
E mail hsvleudal@outlook.com