Boetebedragen 2020

Boetebedragen 1 januari 2020

Zoals elk jaar is door de overheid de hoogte van de boetes voor de diverse overtredingen weer vastgesteld, zo ook voor de hengelsport.. Hieronder zetten we de belangrijkste en meest voorkomende overtredingen uit de hengelsport mét de bijbehorende boetebedragen op een rij. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2020. U kunt aan de hieronder vermelde bedragen geen rechten ontlenen.
Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2020.

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende:

H 645 a met één of twee hengels € 140
H 645 b met één peur € 210
H 645 c met meer dan twee hengels € 320

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:

H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 95
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 95

Levend aas:

H 664 a vissen met een levende vis als aas € 380

Valse naam / identificatieplicht :

D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 370
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 95

Geluidshinder:

H 200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht € 140
H 205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de omgeving € 140

Vuur stoken:

H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben € 280