Waterschapsverkiezingen 2019!

Geacht Bestuur

Graag verwijs ik u naar bijgevoegd schrijven inzake de Waterschapsverkiezingen 2019!

De Waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Door te stemmen kunnen sportvissers invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap.
Sportvisserij Limburg steunt in het bijzonder sportvisserijkandidaat Gerard IJff, nummer 2 op lijst 11 Water Natuurlijk Limburg.
Hij heeft hart voor de hengelsport en wil zich hiervoor sterk maken.

Sportvisserij Limburg verzoekt u om via de communicatiemiddelen van uw hengelsportvereniging aandacht te besteden aan de verkiezingen, de leden van uw vereniging op de hoogte te brengen en ze op te roepen om te gaan stemmen op 20 maart 2019.
In de bijlage treft u ondersteunend materiaal aan.

Voor extra achtergrondinformatie, nieuws en campagnebeelden verwijs ik u graag naar: www.sportvisserijlimburg.nl/waterschapsverkiezingen/

Mocht u vragen over de campagne of tips hebben m.b.t. evenementen die Gerard IJff kan bezoeken, dan kunt u zich wenden tot Cindy Lemmens via: cindy@sportvissserijlimburg.nl of 0475 350053.

U kunt via deze weg ook posters en flyers aanvragen.