Voorwaarden

HET IS VERBODEN: 

 1. Te nachtvissen op de verenigingswateren zonder aangevraagde nachtvistoestemming
 2. Om met een dag en of weekkaart te nachtvissen
 3. Zich met een vervoermiddel te bevinden op de oevers van de verenigingswateren
 4. In de periode van 16 maart tot 31 juli te vissen in de Tungelroyse-beek vanaf de Speckerbrug tot aan de zandvang in Neer
 5. Honden en/of andere huisdieren mee te nemen naar het water
 6. Vissen mee te nemen met uitzondering van 2 snoekbaarzen en aasvisjes
 7. Beschadigingen aan te brengen aan oevers, looppaden, bomen, struiken, rietkragen, etc..
 8. Te vissen op snoek vanaf 1 maart tot het laatste weekend van mei en op snoekbaars van 1 april tot het laatste weekend van mei op al onze verenigingswateren
 9. Te vissen met blinkers, spinners, jigs, lepels, kunstvissen, etc. van 1 maart tot het laatste weekend van mei op onze verenigingswateren
 10. Te zwemmen of gebruik te maken van een vaartuig
 11. Te vissen met gekleurde maden
 12. Aas, voerresten, papier, plastic, enz. aan of in het viswater achter te laten SPAAR DE NATUUR
 13. Te nachtvissen op de Nevengeul in NEER ,
 14. de Weerdbeemden in Kessel-eik, Meeuwissenhof in Kessel-eik en het Quasven in Roggel   

OVERTREDING VAN DEZE VERBODEN KAN LEIDEN TOT VERBALISERING EN UITSLUITING VAN HET LIDMAATSCHAP 

HET IS TOEGESTAAN: 

 1. Te nachtvissen onder voorwaarde dat men een nachtvistoestemming aanvraagt, met uitzondering van de nevengeul in NEER ,de Weerdbeemden in Kessel-eik Meeuwissenhof in kessel-eik, en het Quasven in Roggel
 2. 2 Snoekbaarzen in het bezit te hebben en/of mee te nemen en aasvisjes

CONTROLE:

 

Bij controle is men verplicht zijn lidmaatschapsbewijs c.q. vergunning te tonen aan een zich legitimerend bestuurslid en/of een tot controleren bevoegd persoon tevens bent U verplicht alle aanwijzigingen van controleurs en bestuursleden op te volgen.

Overtreding van deze verboden of bepalingen kunnen leiden tot uitsluiting van onze vereniging

ALGEMENE BEPALINGEN:

 

De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen, de rechthebbende op het visrecht aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, de houder van dit lidmaatschapsbewijs wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist wanneer hij/zij

 1. Handelt in strijd met bovenstaande bepalingen
 2. Vist in andere wateren dan waarvoor hij/zij vergunning kan tonen bij controle
 3. Vist met andere vistuigen dan waarvoor hij/zij vergunning kan tonen bij controle
 4. Vist met andere dan door de minister in de Visserijwet toegestane aassoorten