Vergunning HSV Leudal

H.S.V. Leudal Heythuysen/Neer/Roggel

Opgericht 7 februari 2005
Inschrijving K.v.K. no.12056834
Federatief georganiseerd bij Sportvisserij Nederland

Na ondertekening door voornoemd lid c.q. vergunninghouder geldt dit bewijs als vergunning om te vissen in de verenigingswateren van H.S.V. LEUDAL met max. 2 hengels
Jeugdleden t/m 14 jaar mogen met max. 1 hengel vissen. Zijn zij in het bezit van een jeugdvispas,dan met max. 2 hengels

Verenigingswateren H.S.V. Leudal

1 Visvijver “KERREVEN” Heythuysen
2 De TUNGELROYSE BEEK / NEERBEEK
Vanaf het kanaal Wessem-Nederweert tot aan de Maas uitgezonderd het afgerasterde gedeelte behorende bij het woonhuis, werkplaats en kruidvang van het waterschap gelegen aan de Biesstraat no. 78 te Heythuysen
3 De HAELENSE BEEK
Vanaf het verdeelwerk in Grathem tot aan de instroom in de Neerbeek
4 Het AFWATERINGSKANAAL
Vanaf de Noordervaart tot aan de Maas
5 Visvijver ’QUASVEN
Aan de Schansdijk te Roggel
6 De ROGGELSE BEEK Vanaf de Schaapsbrug tot aan de brug onder de weg Roggel-Haelen
7 De NEERPEELBEEK
Vanaf de brug op de Scherpendijk tot aan de samenvloeiing
Met de Roggelse beek
8 De Weerdbeemden te Kessel-Eik
Zie kaartbijlage 1
9 De Nevengeul in Neer
Te bevissen vanaf de oevers zoals aangegeven op de kaartbijlage 2
10 Meeuwissenhof Kessel-Eik
Zie kaartbijlage 3

e) De houder van dit lidmaatschapsbewijs/ vergunning, verklaart door het plaatsen van zijn/haar handtekening kennis te hebben genomen van de bepalingen van dit bewijs en de daarbij verstrekte vergunning(en).
f) Hij/zij verklaart zich tevens in het bezit te zullen stellen of te hebben gesteld van een geldige vispas, en verplicht zich deze daadwerkelijk bij zich te hebben om zo nodig te kunnen tonen bij het uitoefenen van de hengelsport

Deze vergunning is alleen geldig indien voorzien van alle stempels en handtekeningen op de daarvoor bestemde plaatsen

Meldpunt stroperij:

AID 045-5466222
Politie 0900-8844
Secretariaat 0475-494975

Eigen handig aangebrachte veranderingen maken deze vergunning ongeldig

Namens het bestuur