Verenigingswedstrijd en demo vliegvissen

Geslaagde verenigingswedstrijd en demo vliegvissen

Op 11 september jl hebben we onze gebruikelijke verenigingswedstrijd gehouden. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet, namelijk een viswedstrijd, gevolgd door een gezellig samenzijn aan het water en een demonstratie vliegvissen.

Marc en Jo hebben de dag uitstekend georganiseerd. Om 9 uur hebben de 13 deelnemende vissers hun plaats geloot. Afgesproken werd dat we in twee vakken vissen en dat de eerste drie per vak prijs hebben.

Na 4 uur vissen bleek tijdens de weging dat alle vissers goed gevangen hadden en wel tussen 1280 en 9180 gram. De uitslag was als volgt:

Vak 1:                    1e:          John Janssen

                               2e:          Roel Reuvers

                               3e:          Jo Fransen

Vak 2:                    1e:          Jos Hendriks

                               2e:          Joep Rutten

                               3e:          Jac Reuvers

Onder het genot van een kop koffie met vlaai en daarna een pilsje of fris werd uitvoerig nagepraat over de wedstrijd. De keurig opgediende tafel was daar mede debet aan (met dank aan Pim!).

 

Toen iedereen een natje en een droogje had gehad begon ons verenigingslid Taeke van der Zee te vertellen over zijn passie voor vliegvissen.
Hij vertelde eerst iets over enkele belangrijke basisgegevens over deze specifieke manier van vissen.
Vervolgens demonstreerde hij hoe dat in zijn werk gaat in de praktijk. Dit met volle belangstelling van de aanwezigen.
Vervolgens hebben meerdere mensen een poging gedaan om ook eens met dergelijk materiaal om te gaan.
Dat viel nog niet zo mee!

Na afloop dankte de voorzitter nogmaals Marc en Jo voor de organisatie en Taeke voor de heldere en inspirerende presentatie van zijn passie voor vissen.
Om 17 uur ging iedereen met voldaan gevoel na deze leuke dag naar huis.