Coronavirus Covid-19

Mededeling in verband met Corona

We lezen elke dag dat het Corona-virus zich steeds verder verspreidt en mensen ziek maakt. We kunnen en moeten ons daarom met zijn allen aan regels en beperkingen houden. Dit om ieders gezondheid en die van anderen zoveel mogelijk te beschermen.
Sinds 23 maart heeft de regering deze regels en beperkingen nog verder aangescherpt.
U kunt dat lezen in alle media. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om zich aan de geldende regels te houden.
Als HSV Leudal houden we ons uiteraard ook aan deze regels.
Dat houdt in dat alle wedstrijden, jeugdactiviteiten en vergaderingen in ieder geval tot 1 juni 2020 komen te vervallen.
Wat er na die datum gebeurt hangt af van de landelijke regelgeving. We zullen u daarover tijdig informeren.

Het bestuur.